Wist je dat 40% van alle Nederlanders ooit te maken krijgt met psychische problemen? Voor hen is er passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Geestelijke gezondheidszorg is een verzamelterm voor de verschillende hulproutes die mensen met psychische problemen kunnen doorlopen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen (tot 18 jaar). Het kan gaan over Praktijkondersteuning, Basis of gespecialiseerde GGZ, langdurige GGZ, jeugd-GGZ of forensische GGZ. Een hele lijst dus! We lopen ze eerst even bij langs.

geestelijke-gezondheidszorg

Heb jij hulp nodig bij je zoektocht naar een baan?

Wat is geestelijke gezondheidszorg

Voor volwassenen met klachten is het eerste aanspreekpunt altijd de huisarts. Deze zal met de cliënt in gesprek gaan over de vorm en ernst van de klachten. Vervolgens kan de huisarts, in samenwerking met de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ), hulp bieden bij lichtere psychische problemen. Mocht de praktijkondersteuning tekort schieten, dan kunnen mensen doorverwezen worden naar de Basis GGZ of specialistische GGZ.

Basis GGZ

De Basis GGZ is bedoeld voor mildere problemen en aandoeningen en biedt vier verschillende behandeltrajecten:

 • Kort: Een kort traject met e-health en behandeling;
 • Middel: Een middellang traject met e-health en behandeling;
 • Intensief: Een intensief traject met consulten en behandeling bij een psycholoog of psychiater en e-health;
 • Chronisch: Een langdurig traject met consulten en behandelingen bij een psycholoog of psychiater en e-health.

Specialistische GGZ

De specialistische GGZ komt aan bod wanneer een cliënt last heeft van ernstigere klachten of problemen, of wanneer eerst is gebleken dat de Basis GGZ ontoereikend is voor de cliënt. Vaak is er dan sprake van zwaardere psychische aandoeningen waarbij intensieve behandeling nodig is. Begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige (ambulante zorg) is een veelvoorkomend onderdeel van specialistische GGZ.

Wanneer een cliënt drie jaar bij de Basis of specialistische GGZ gelopen heeft stroomt hij of zij door naar de langdurige GGZ. De cliënt krijgt dan te maken met de Wlz (Wet Langdurige Zorg), en heeft daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg.

GGZ en kinderen

Voor kinderen werkt de GGZ anders. Ook zij kunnen als eerst terecht bij de huisarts, maar stromen daarna door naar de Jeugd-GGZ. Die biedt de volgende vormen van jeugdhulp:

 • E-health, psycho-educatie, gedragstherapie, gezinsbegeleiding en vaardigheidstraining;
 • Andere vormen van begeleiding, zoals op school bij ADHD of autisme;
 • Specialistische hulp met eventueel verblijf in een GGZ-instelling;
 • Begeleiding en transport naar eventuele zorglocaties;
 • Persoonlijke verpleging.

Functies in de geestelijke gezondheidszorg

Dat er voor cliënten zoveel verschillende routes zijn om te bewandelen, betekent ook dat er veel verschillende werkzaamheden te vinden zijn in de GGZ. Je kunt bijvoorbeeld (indien de juiste papieren) aan de slag als:

 • Praktijkondersteuner (je werkt dan vanuit een huisartsenpraktijk),
 • Psycholoog
 • Psychiater bij een instelling,
 • Ambulant begeleider,
 • Kinderpsycholoog of
 • Forensisch psycholoog (bij bijvoorbeeld TBS-klinieken of justitiële inrichtingen).

Werken in de GGZ zonder diploma?

Werken in de geestelijke gezondheidszorg zonder diploma? Dat kan in de vorm van ondersteunende beroepen en functies. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Speciaal transport met daarbij begeleiding van cliënten onderweg.
 • Administratief medewerker
 • Facilitair medewerker bij verschillende instellingen.

Opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg

Voor veel beroepen en functies in de GGZ heb je een diploma nodig van een gespecialiseerde of beroepsopleiding. Afhangende van het werk dat jij uiteindelijk wil doen kan dat op:

 • MBO (voor bijvoorbeeld persoonlijk begeleider of verpleegkundige);
 • HBO (voor bijvoorbeeld praktijkondersteuning);
 • universitair niveau (voor psycholoog of psychiater).


De meeste onderwijsinstellingen bieden opleidingen aan waarmee je aan het werk kunt in de GGZ. Ook leren en werken is bij veel GGZ-instellingen goed mogelijk. Voor het exacte aanbod en meer informatie hierover brengen we je graag in contact met onze medewerkers. Die kunnen je helpen bij het van een richting die bij jou past.

Salaris in de geestelijke gezondheidszorg

Salarissen in de GGZ lopen sterk uiteen, afhangende van de verschillende functies en beroepen. Voor ambulant begeleiders, praktijkbegeleiders en forensisch psychologen liggen de salarissen gemiddeld tussen de €2500,- en €3500,-. GZ-psychologen verdienen iets meer, met gemiddelde salarissen tussen de €3200,- en €5100,-. Voor psychologen in opleiding ligt het salaris tussen de €2700,- en €4300,-, uitgaande van een fulltime aanstelling.

Meer weten over werken in de GGZ en WIJ.ZORGEN?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn bij WIJ.ZORGEN? Of misschien wil je graag zo snel mogelijk starten aan één van onze instroomtrajecten. Neem dan contact met ons op. Je kan je direct aanmelden voor onze versnelde opleiding of eerst even kennismaken.